Skip to main content

Tietosuojaseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. 

REKISTERINPITÄJÄ

Fast Teltat / AME Logistics Oy (Y-tunnus:890433-1)
Huumantie 5
48230 Kotka

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Eeva Anttila
Puhelin +358 40 705 1756
Sähköposti eeva.anttila@hotmail.com

REKISTERIN NIMI

Leipomoliike Aitolahti Ky:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Fast Teltat / AME Logistics Oy:n asiakkaaksi, ostanut fasteltat.fista tavaraa ja/tai osallistuu Fast Teltat / AME Logistics Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Fast Teltat / AME Logistics Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Fast Teltat / AME Logistics Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Fast Teltat / AME Logistics Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Fast Teltat / AME Logistics Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Fast Teltat / AME Logistics Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Fast Teltat / AME Logistics Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Fast Teltat / AME Logistics Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse eeva.anttila@hotmail.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
    Henkilön etu- ja sukunimi
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero
    Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Fast Teltat / AME Logistics Oy:n käytössä, paitsi Fast Teltat / AME Logistics Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Fast Teltat / AME Logistics Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Fast Teltat / AME Logistics Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Fast Teltat / AME Logistics Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Fast Teltat / AME Logistics Oy:n hallinnoimalla salasanasuojatulla palvelimella.